Soustředění s Jazykovým studiem ROLINO

Ve spolupráci KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNICJazykovým studiem ROLINO nabízíme pro jednotlivce intenzivní jazykové kurzy anglického/německého jazyka ve formě intenzivního soustředění, a to ve třech variantách:

Tato soustředění jsou určena pro individuální zájemce. Pokud máte zájem o jazykové workshopy pro školní exkurze, nahlédněte sem…

ROLINO – Tříměsíční konverzační soustředění

Tento tříměsíční jazykový konverzační kroužek Jazykového studia ROLINO probíhá v Království železnic, světa miniaturních železničních modelů, kde si můžeme prohlédnout nejen celý jeden zmenšený svět jako na dlani, ale také mnoho situací a scenérií, které dobře známe i ze světa skutečného.

Kurz probíhá pod vedením lektorů z Jazykového studia ROLINO při respektování základních principů ROLINO metody® výuky (podrobněji: www.rolino.cz). Jedná se o prožitkový typ výuky, tj. zapojení co nejvíce smyslů včetně emocí.

Během tříměsíčního konverzačního kurzu si žáci dané učivo procvičí přímo na modelech muzea. Každé kolejiště je zasazeno do reálného světa – od malých vesniček s jejich životem a zemědělskou výrobou až po velkoměsta s jejich historickými, kulturními i průmyslovými dominantami – komunikovat tak můžeme v cizích jazycích na jakékoliv téma. Např. se jedná o dopravní prostředky na kolejích, silnici, vodě i ve vzduchu včetně správných zásad dopravní výchovy, ale také o obchody, divadla, koncerty, sportovní utkání, dále o průmyslovou výrobu, jako jsou různé továrny nebo třeba odvoz odpadků atd.

Žáci se seznámí s několika tematickými celky, díky kterým si procvičí svou dovednost popisovat to, co kolem sebe vidí. Tím se naučí nová slovíčka, procvičí si ta, která už znají, a veškerou slovní zásobu si upevní během práce s ROLINO učebnicí, kterou každý žák zdarma obdrží. Každá lekce obsahuje i slovníček použité slovní zásoby a použitou gramatiku.

Kurz je zpracován ve třech základních znalostních úrovních, tzn. pro žáčky MŠ a 1. a 2. ročník ZŠ, kteří ještě neumí dobře psát; poté pro zbylé ročníky 1. stupně ZŠ; a následně pro žáky 2. stupně ZŠ či příslušných ročníků gymnázií.

Děti se tak při prohlížení detailně zpracovaných modelů jednotlivých kolejišť naučí mnoho nového ze světa kolem nás a během jazykové výuky se nejen pobaví a zasmějí, ale zároveň ji stráví i příjemnou pohybovou aktivitou a smyslovou stimulací.

 

Anotace: Jedná se prožitkový typ konverzačního tříměsíčního kurzu dle základních principů ROLINO metody® výuky. Žáci/studenti obdrží ROLINO učebnici, která v sobě spojuje jak teoretickou, tak praktickou výukovou část. Žáci/studenti si zábavnou formou procvičí dané téma a upevní příslušnou slovní zásobu, čímž si prohloubí dovednost popisovat svět okolo sebe v daném cizím jazyce. Využívá se brainstormingu včetně myšlenkových map.

Výuka probíhá přímo v prostoru kolejiště, takže kromě obecných úloh určených k jazykovému vzdělávání jsou součástí ROLINO učebnice také praktické, tj. lokalizační úkoly, které zahrnují interakci a vyhledávání uvedených situací na jednotlivých modelech. Po celou dobu pobytu na kolejištích je tak žákům/studentům umožněno své nově nabité jazykové znalosti dále upevňovat i mimo práci s ROLINO učebnicí při následném samostatném procházení prostor Království železnic.

 

Shrnuto:

·         Kdy: Ve školním roce 2022/23 se otevírají tříměsíční ROLINO konverzační kroužky v těchto obdobích (vždy s jinými základními tématy):

o   Zima 2023: 12 lekcí/výukových bloků, v týdnu od PO 9. 1. do PÁ 31. 3. 2023

o   Jaro 2023: 12 lekcí/výukových bloků, v týdnu od PO 3. 4. do PÁ 23. 6. 2023

·         Délka lekce/výukového bloku: 1x týdně 120 min

·         Čas lekce/výukového bloku PO-PÁ: 15:00-17:00 hod. nebo 17:00-19:00 hod.

·         Kde: Museum Království železnic

·         Kapacita: Max. 12 dětí podobného věku a znalostí. Vhodné pro žáky MŠ, ZŠ a příslušných ročníků gymnázií.

·         Jak: Jazyková výuka probíhá dle principů ROLINO metody® výuky cizích jazyků (podrobněji: www.rolino.cz) přímo na kolejišti; jedná se o prožitkový jazykový konverzační workshop. Jeden výukový blok, tj. jedna návštěva = jedna lekce v ROLINO učebnici (takže rodič má vždy přehled o tom, co se zrovna probíralo či jaký je doporučený domácí úkol).

·         Jazykový cíl: Rozšířit a upevnit slovní zásobu na dané téma, která je zasazena do reálných situací přímo na kolejišti, čímž se posílí komunikativní dovednosti. Během výuky lektor s žáky komunikuje v cizím jazyce, u začátečníků využívá lektor pro komunikaci tzv. sendvič (cizí jazyk / potichu česky / cizí jazyk).

·         S sebou je třeba si vzít: Psací potřeby včetně základních pastelek (u některého cvičení se využívá barva nejen na vybarvování obrázků, ale také pro zvýraznění gramatických vzorců).

·         Zdarma: ROLINO učebnice ve formě pracovního sešitu s vlastním jménem; další tištěné výukové materiály; elektronické výukové materiály, které je možné vždy na probírané téma stáhnout z webu JS ROLINO.

·         Zdarma: V den, kdy výuka probíhá, libovolně dlouhá volná prohlídka celé expozice bez lektora.

Cena: 3.660,- Kč (Cena je konečná včetně ROLINO učebnice, dalších studijních materiálů v papírové i elektronické podobě i vstupu do Království železnic ve dny, kdy výuka probíhá.)

 

Foto: (c) Rolino spol. s r. o. (www.rolino.cz)