Jazykové programy pro školy s Jazykovým studiem ROLINO

Ve spolupráci KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNICJazykovým studiem ROLINO můžete ve školním roce 2022/23 využívat jazykové programy pro výuku anglického/německého jazyka (další jazyky se připravují).

Jazykové workshopy probíhají pod vedením lektorů z Jazykového studia ROLINO při respektování základních principů ROLINO metody® výuky (podrobněji: www.rolino.cz). Jedná se o prožitkový typ výuky, tj. zapojení co nejvíce smyslů včetně emocí.

Každá třída se většinou dělí na dvě menší skupiny.

Součástí jazykového programu je kromě posilování komunikativních dovedností také práce s pracovními listy na dané téma (nově jsou některé DVZ k dispozici i v elektronické podobě, tj. na tabletech apod.). Žáci si dané učivo procvičí přímo na modelech muzea, kde mají znázorněn celý život jako na dlani. Každé kolejiště je zasazeno do reálného světa – od malých vesniček s jejich životem a zemědělskou výrobou až po velkoměsta s jejich historickými, kulturními i průmyslovými dominantami – komunikovat tak můžeme v cizích jazycích na jakékoliv téma. Např. se jedná o dopravní prostředky na kolejích, silnici, vodě i ve vzduchu včetně správných zásad dopravní výchovy, ale také o obchody, divadla, koncerty, sportovní utkání, návštěvu farmářských trhů, dále o průmyslovou výrobu, jako jsou různé továrny nebo třeba odvoz odpadků atd. Součástí pracovních listů je vždy i slovníček použité slovní zásoby a použitá gramatika.

Každé téma je zpracováno ve třech základních znalostních úrovních:

Obtížnost „A“: tzv. červená verze, určená pro nepíšící žáčky = žáčci MŠ a 1. a 2. ročník ZŠ

… Jedná se o trénink komunikativních dovedností v jednoduchých větách, tj. popisu situací, které žák v prostoru Království železnic zažívá.

Obtížnost „B“: tzv. žlutá verze, určená pro píšící žáky = žáci 3.-5. ročník ZŠ

… Jedná se o trénink komunikativních dovedností v jednoduchých větách včetně psaného projevu, tj. popisu situací, které žák v prostoru Království železnic zažívá – použitá gramatika je dle RVP 1. stupně ZŠ.

Obtížnost „C“: tzv. modrá verze = žáci/studenti 2. stupně ZŠ (či příslušného ročníku gymnázií)

… Jedná se o trénink komunikativních dovedností ve všech základních časových rovinách, tj. popisu situací, které žák/student v prostoru Království železnic zažívá – použitá gramatika je dle RVP 2. stupně ZŠ a příslušných ročníků gymnázií.

Ke každému pracovnímu listu je vyhotoven klíč, který dostává pedagog.

Můžete si vybrat jazykový program z několika různých témat, ale doporučujeme volit postupně pořadí, které uvádíme (od jednoduššího ke složitějšímu):

Anotace: Jedná se prožitkový typ konverzačního kurzu dle základních principů ROLINO metody® výuky. Součástí kurzu jsou i pracovní listy Jazykového studia ROLINO, které v sobě spojují jak teoretickou, tak praktickou výukovou část. Žáci/studenti si zábavnou formou procvičí dané téma a upevní příslušnou slovní zásobu, čímž si prohloubí dovednost popisovat svět okolo sebe v daném cizím jazyce. Využívá se brainstormingu včetně myšlenkových map.

Výuka probíhá přímo v prostoru kolejiště, takže kromě obecných úloh určených k jazykovému vzdělávání jsou součástí pracovních listů i praktické, tj. lokalizační úkoly, které zahrnují interakci a vyhledávání uvedených situací na jednotlivých modelech. Po celou dobu pobytu na kolejištích je tak žákům/studentům umožněno své nově nabité jazykové znalosti dále upevňovat i mimo práci s pracovním listem při následném procházení prostor Království železnic.

Děti se tak při prohlížení detailně zpracovaných modelů jednotlivých kolejišť naučí mnoho nového ze světa kolem nás. Během jazykové výuky se nejen pobaví a zasmějí, ale zároveň ji stráví i příjemnou pohybovou aktivitou a smyslovou stimulací.

 

Délka programu: 90 min (2 vyučovací hodiny) + následná volná prohlídka expozice

Co budeme potřebovat: Psací potřeby včetně základních pastelek (u některého cvičení se využívá barva nejen na vybarvování obrázků, ale také pro zvýraznění gramatických vzorců)

Co se naučíme: Slovní zásobu na vybrané téma zasazenou do reálných situací přímo na kolejišti atd., čímž posílíme komunikativní dovednosti. Během celého workshopu lektor s žáky komunikuje v cizím jazyce, u začátečníků využívá lektor pro komunikaci tzv. sendvič (cizí jazyk / potichu česky / cizí jazyk).

Jaké kompetence rozvíjíme: Dotýkáme se všech klíčových kompetencí, ale především rozvíjíme kompetence k učení, komunikativní, k řešení problémů, a v případě využití DVZ rovněž kompetence digitální.

Pro koho je program určen: Doporučujeme pro žáky MŠ, ZŠ a příslušných ročníků gymnázií, přičemž obtížnost/úroveň cizího jazyka nabízíme ve třech variantách – navíc je vždy možné konzultovat s metodikem Jazykového studia ROLINO, která obtížnost je pro dané žáky/studenty nejvhodnější.

Cena: 160 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma) 

Rezervujte si termín pro tento program

NUTNO VŽDY VYPLNIT PŘIHLÁŠKU na WEBU

ROLINO – Auta, která nám pomáhají

V tomto jazykovém programu Jazykového studia ROLINO se žáci/studenti ve vybraném cizím jazyce seznámí s několika základními slovíčky označujícími vozidla, která nám pomáhají v rozličných, často vážných situacích a usnadňují nám tak každodenní život, např. policejní auto, hasičské auto, popelářské auto, sanitka či odtahový nebo čisticí vůz apod. Společně s těmito slovíčky si zopakují i další doplňující slovní zásobu, např. barvy, čísla, předložky a další, pomocí nichž si procvičí dovednost popisovat, co okolo sebe vidí, a to jak za pomoci opakovacích, tak zábavných lokalizačních cvičení, jejichž vyplňování probíhá přímo v kolejišti, díky čemuž se žáci/studenti mohou přímo stát součástí dění v prostředí tohoto tajemného světa, jež se sice malý, ale díky svému detailními zpracování vypadá jako živý. Závěrečný brainstorming a myšlenkové mapy každého vždy obohatí.

Po absolvování tohoto kurzu získáte navíc přístup i k dalším výukovým materiálům na dané téma, které najdete ke stažení na stránkách Jazykového studia ROLINO.

Cena: 160 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma) 

Rezervujte si termín pro tento program

ROLINO – Třídíme odpad

V tomto jazykovém programu Jazykového studia ROLINO se žáci/studenti ve vybraném cizím jazyce seznámí s několika základními slovíčky, která označují kontejnery a popelnice, jež nám slouží k ukládání jednotlivých druhů odpadů a která nám tak usnadňují třídění a následné zpracování našich odpadních produktů, např. modrý kontejner na papír, žlutý kontejner na plasty, šedý kontejner na kovy či červený sloužící k ukládání nebezpečného, např. chemického odpadu, ale i všechny ostatní kontejnery, které se v České republice většinou používají. Společně s těmito slovíčky si zopakují i další doplňující slovní zásobu, např. barvy, čísla, předložky a další, pomocí nichž si procvičí dovednost popisovat, co okolo sebe vidí, a to jak za pomoci opakovacích, tak zábavných lokalizačních cvičení, jejichž vyplňování probíhá přímo v kolejišti, díky čemuž se žáci/studenti mohou přímo stát součástí dění v prostředí tohoto tajemného světa, jež se sice malý, ale díky svému detailními zpracování vypadá jako živý. Závěrečný brainstorming a myšlenkové mapy každého vždy obohatí.

Po absolvování tohoto kurzu získáte navíc přístup i k dalším výukovým materiálům na dané téma, které najdete ke stažení na stránkách Jazykového studia ROLINO.

Cena: 160 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma) 

Rezervujte si termín pro tento program

ROLINO – Dopravní prostředky

V tomto jazykovém programu Jazykového studia ROLINO se žáci/studenti ve vybraném jazyce seznámí s několika základními slovíčky, která označují dopravní prostředky, se kterými se setkáváme v každodenní dopravě a umožňují nám tak se rychle dostat z místa na místo, ať už cestujeme do práce, školy či jen tak na výlet, např. autobus, letadlo, vlak či parník apod. Společně s těmito slovíčky si zopakují i další doplňující slovní zásobu, např. barvy, čísla, předložky a další, pomocí nichž si procvičí dovednost popisovat, co okolo sebe vidí, a to jak za pomoci opakovacích, tak zábavných lokalizačních cvičení, jejichž vyplňování probíhá přímo v kolejišti, díky čemuž se žáci/studenti mohou přímo stát součástí dění v prostředí tohoto tajemného světa, jež se sice malý, ale díky svému detailními zpracování vypadá jako živý. Závěrečný brainstorming a myšlenkové mapy každého vždy obohatí.

Po absolvování tohoto kurzu získáte navíc přístup i k dalším výukovým materiálům na dané téma, které najdete ke stažení na stránkách Jazykového studia ROLINO.

Cena: 160 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma) 

Rezervujte si termín pro tento program

ROLINO – Cestujeme vlakem

V tomto jazykovém programu Jazykového studia ROLINO se žáci/studenti ve vybraném jazyce seznámí s několika základními slovíčky označujícími důležité pojmy z oblasti cestování vlakem, které pro své pohodlí a relativní bezpečnost patří mezi nejoblíbenější způsoby cestování, např. jednotlivé druhy vlaků, popis vlakového nádraží či častých vlakových situací apod. Společně s těmito slovíčky si zopakují i další doplňující slovní zásobu, např. barvy, čísla, předložky a další, pomocí nichž si procvičí dovednost popisovat, co okolo sebe vidí, a to jak za pomoci opakovacích, tak zábavných lokalizačních cvičení, jejichž vyplňování probíhá přímo v kolejišti, díky čemuž se žáci/studenti mohou přímo stát součástí dění v prostředí tohoto tajemného světa, jež se sice malý, ale díky svému detailními zpracování vypadá jako živý. Závěrečný brainstorming a myšlenkové mapy každého vždy obohatí.

Po absolvování tohoto kurzu získáte navíc přístup i k dalším výukovým materiálům na dané téma, které najdete ke stažení na stránkách Jazykového studia ROLINO.

Cena: 160 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma) 

Rezervujte si termín pro tento program

Foto: (c) Rolino spol. s r. o. (www.rolino.cz)