ZÁKLADNÍ ŠKOLY

1. STUPEŇ

DOPRAVA VE MĚSTĚ

Téma: Dítě a svět

Anotace: Když se vypravíme do města, číhá na nás mnoho nástrah. Když ale víme, jak na to, dokážeme je snadno překonat. Žáci / děti při prohlídce modelu kolejiště vyhledávají a postupně plní jednotlivé úkoly zaměřené na rozpoznávání dopravních prostředků a řešení situací, ve kterých by se jako chodci mohli ocitnout. Jejich řešení zaznamenávají do zapůjčeného tabletu. Aktivita je vedená lektorem.

Délka programu: Předpokládaný čas 40 minut + následná volná prohlídka expozice

Co se naučíme:

  • Dítě zná různé dopravní prostředky, seznamuje se s nebezpečnými situacemi v dopravě a učí se je řešit.
  • Poznává dopravní prostředky, rozpozná nebezpečí různého charakteru, učí se řešit situace v roli chodce.

Jaké kompetence rozvíjíme:

  • K řešení problémů: žák vnímá problémové situace i mimo školu a učí se je řešit
  • Digitální: žák ovládá digitální zařízení a chová se šetrně ke svěřenému digitálnímu zařízení

Pro koho je program určen: 1. roč. 

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

KRÁLOVSTVÍ MATEMATIKY

Téma: Matematika

Anotace: Království železnic je plné čísel. Denně tu jezdí přes 80 autíček a více než 70 vlakových souprav. Čísla se zde objevují ve spousty situacích a to i tam, kde by jste je nečekali.
Žáci se v průběhu prohlídky zaměří na situace, které lze převést do řeči čísel. Plní úlohy ve vytištěném pracovním listu.
Aktivita je vedená lektorem.

Délka programu: Předpokládaný čas 30 minut.

Budete potřebovat: Tužku pro každého žáka.

Co se naučíme: Žák používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru.

Jaké kompetence rozvíjíme: K řešení problémů: žák užívá při řešení problémů matematické postupy.

Pro koho je program určen: 1.roč. 

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

KOLIK JE HODIN?

Téma: Člověk a jeho svět

Anotace: Vlaky jezdí podle jízdního řádu a cestující potřebují vědět, kolik je hodin. Žáci v modelu železnice vyhledají místa, kde se hodiny nacházejí a určí, jaký čas ukazují. Své odpovědi zaznamenávají do pracovního listu.

Co se naučíme: Žák se orientuje v čase

Pro koho je program určen: 1. a 2. roč. 

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

CHODCI VE MĚSTĚ

Téma: Člověk a jeho svět (Prvouka)

Anotace: Když se vypravíme do města číhá na nás mnoho nástrah. Když ale víme, jak na to, dokážeme je snadno překonat. Žáci při prohlídce modelu kolejiště vyhledávají a postupně plní jednotlivé úkoly zaměřené na situace, se kterými se mohou jako chodci setkat. Jejich řešení zaznamenávají do zapůjčeného tabletu. Aktivita je vedená lektorem.

Délka programu: Předpokládaný čas 40 minut.

Co se naučíme: Žák rozpoznává nebezpečí různého charakteru, řeší situace, do kterých se může dostat v roli chodce.

Jaké kompetence rozvíjíme:

  • K řešení problémů: žák vnímá problémové situace i mimo školu a učí se je řešit
  • Digitální: žák ovládá digitální zařízení a chová se šetrně ke svěřenému digitálnímu zařízení

Pro koho je program určen: 1.-3. roč. 

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

TŘÍDĚNÍ ODPADU S TONDOU OBALEM

Téma: Člověk a jeho svět

Anotace: Třídění odpadu se pro nás stalo samozřejmostí. Žáci si zopakují barevné rozlišení kontejnerů na tříděný odpad. V modelu kolejiště pozorují situace, které se tříděním odpadu souvisí. Své odpovědi zaznamenávají do pracovního listu.

Pro koho je program určen: 1.-3. roč. 

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

POVOLÁNÍ KOLEM NÁS

Téma: Člověk a jeho svět (Prvouka)

Anotace: Žáci v modelu kolejiště vyhledávají různá povolání a odhalují jejich význam. Na konkrétních příkladech si mohou uvědomit, že všechna povolání jsou důležitá a pro společnost prospěšná. Řešení úkolů zaznamenávají do zapůjčeného tabletu. Aktivita je vedená lektorem.

Délka programu: Předpokládaný čas 40 minut.

Co se naučíme: Žák odvodí význam a potřebu různých povolání.

Jaké kompetence rozvíjíme: Digitální: žák ovládá digitální zařízení a chová se šetrně ke svěřenému digitálnímu zařízení

Pro koho je program určen: 2. a 3. roč. 

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Téma: Člověk a jeho svět (Prvouka)

Anotace: Žáci v modelu kolejiště vyhledávájí situace a odpovídají na otázky, které souvisejí s bezpečným chováním v silničním provozu. Své odpovědi zaznamenávají do pracovního listu.

Pro koho je program určen: 3. roč. 

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

CHODEC A CYKLISTA

Téma: Člověk a jeho svět

Anotace: Na ulici jsme nejen chodci, ale můžeme být také v roli cyklistů. Žáci při prohlídce modelu kolejiště vyhledávají a postupně plní jednotlivé úkoly zaměřené na situace, které jako cyklisté mohou řešit. Jejich řešení zaznamenávají do zapůjčeného tabletu. Aktivita je vedená lektorem.

Délka programu: Předpokládaný čas 40 minut.

Co se naučíme: Žák vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování.

Jaké kompetence rozvíjíme:

  • K řešení problémů: žák vnímá problémové situace i mimo školu a učí se je řešit
  • Digitální: žák ovládá digitální zařízení a chová se šetrně ke svěřenému digitálnímu zařízení

Pro koho je program určen: 4. a 5. roč. 

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Téma: Člověk a jeho svět

Anotace: Žáci v modelu kolejiště vyhledávájí situace a odpovídají na otázky, které souvisejí s bezpečným chováním chodce a cyklisty v silničním provozu. Své odpovědi zaznamenávají do pracovního listu.

Pro koho je program určen: 5. roč. 

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

POVOLÁNÍ NA ŽELEZNICI

Téma:Člověk a jeho svět + enviromentální výchova a globálně rozvojové vzdělávání

Anotace: Kdo a co se může přepravovat a jaká povolání s přepavou lidí a zboží souvisejí?
Žáci při prohlídce modelu kolejiště vyhledávají a postupně plní jednotlivé úkoly zaměřené na povolání, která souvisejí s dopravou. Mají možnost se zamyslet nad vlivem dopravy na životní prostředí. Řešení zaznamenávají do zapůjčeného tabletu. Aktivita je vedená lektorem.

Délka programu: Předpokládaný čas 40 minut.

Pro koho je program určen: 4. a 5. roč. 

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

2. STUPEŇ 

TŘÍDĚNÍ ODPADU

Téma: Matematická a čtenářská gramotnost + enviromentální výchova

Anotace: Třídění odpadu se pro mnoho z nás stalo samozřejmostí. Žáci pozorují v modelu kolejiště situace, které se tříděním souvisejí. Při hledání odpovědí na připravené otázky si mohou upevnit a rozšířit své dosavadní znalosti.

Pro koho je program určen: 6. a 7. roč. 

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

ODKUD POCHÁZÍ ELEKTRICKÁ ENERGIE?

Téma: Člověk a příroda (Fyzika)

Anotace: Žáci si prohloubí a doplní své znalosti týkající se zdrojů elektrické energie. V modelu kolejiště mohou pozorovat místa, která souvisí s její výrobou. Při hledání odpovědí na otázky v pracovním listu mají příležitost, aby si uvědomili např. dopady nadměrné spotřeby elektrické energie na životní prostředí.

Pro koho je program určen: 6.-9. roč. 

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

Pro základní školy sídlící na území hl. m. Prahy můžete vybírat také z nabídky programů v rámci projektu Polytechnická výchova pro žáky pražských základních a mateřských škol. Další informace a způsob objednání zde…