ZÁKLADNÍ ŠKOLY

1. stupeň 

DOPRAVA VE MĚSTĚ

Téma: Dítě a svět

Anotace: Když se vypravíme do města, číhá na nás mnoho nástrah. Když ale víme, jak na to, dokážeme je snadno překonat. Žáci / děti při prohlídce modelu kolejiště vyhledávají a postupně plní jednotlivé úkoly zaměřené na rozpoznávání dopravních prostředků a řešení situací, ve kterých by se jako chodci mohli ocitnout. Jejich řešení zaznamenávají do zapůjčeného tabletu. Aktivita je vedená lektorem.

Délka programu: Předpokládaný čas 40 minut + následná volná prohlídka expozice

Co se naučíme:

  • Dítě zná různé dopravní prostředky, seznamuje se s nebezpečnými situacemi v dopravě a učí se je řešit.
  • Poznává dopravní prostředky, rozpozná nebezpečí různého charakteru, učí se řešit situace v roli chodce.

Jaké kompetence rozvíjíme:

  • K řešení problémů: žák vnímá problémové situace i mimo školu a učí se je řešit
  • Digitální: žák ovládá digitální zařízení a chová se šetrně ke svěřenému digitálnímu zařízení

Pro koho je program určen: 1. roč.

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

Staň se detektivem I.

Téma: Člověk a jeho svět

Anotace: Detektiv má výborné pozorovací schopnosti, všimne si každé, i nepatrné stopy. Žáci / děti při prohlídce modelu kolejiště vyhledávají místa určená symboly (piktogramy). Řeší úkoly zaměřené na pozorování dopravních prostředků a situací v modelu kolejiště. Aktivita je vedená lektorem.

Délka programu: Předpokládaný čas 30 minut.

Budete potřebovat: Základní pastelky pro každé dítě / každého žáka.

Co se naučíme: Dítě / žák porozumí pokynům, orientuje se podle symbolů, pozoruje modelové situace a řeší zadané úlohy.

Jaké kompetence rozvíjíme: K učení: žák vyhledává potřebné informace a pracuje s nimi

Pro koho je program určen: 1. roč. 

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

Království matematiky

Téma: Matematika

Anotace: Království železnic je plné čísel. Denně tu jezdí přes 80 autíček a více než 70 vlakových souprav. Čísla se zde objevují ve spousty situacích a to i tam, kde by jste je nečekali.
Žáci se v průběhu prohlídky zaměří na situace, které lze převést do řeči čísel. Plní úlohy ve vytištěném pracovním listu.
Aktivita je vedená lektorem.

Délka programu: Předpokládaný čas 30 minut.

Budete potřebovat: Tužku pro každého žáka.

Co se naučíme: Žák používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru.

Jaké kompetence rozvíjíme: K řešení problémů: žák užívá při řešení problémů matematické postupy.

Pro koho je program určen: 1.roč.

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

Chodci ve městě

Téma: Člověk a jeho svět (Prvouka)

Anotace: Když se vypravíme do města číhá na nás mnoho nástrah. Když ale víme, jak na to, dokážeme je snadno překonat. Žáci při prohlídce modelu kolejiště vyhledávají a postupně plní jednotlivé úkoly zaměřené na situace, se kterými se mohou jako chodci setkat. Jejich řešení zaznamenávají do zapůjčeného tabletu. Aktivita je vedená lektorem.

Délka programu: Předpokládaný čas 40 minut.

Co se naučíme: Žák rozpoznává nebezpečí různého charakteru, řeší situace, do kterých se může dostat v roli chodce.

Jaké kompetence rozvíjíme:

  • K řešení problémů: žák vnímá problémové situace i mimo školu a učí se je řešit
  • Digitální: žák ovládá digitální zařízení a chová se šetrně ke svěřenému digitálnímu zařízení

Pro koho je program určen: 1.-3. roč.

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

Chodec a cyklista

Téma: Člověk a jeho svět

Anotace: Na ulici jsme nejen chodci, ale můžeme být také v roli cyklistů. Žáci při prohlídce modelu kolejiště vyhledávají a postupně plní jednotlivé úkoly zaměřené na situace, které jako cyklisté mohou řešit. Jejich řešení zaznamenávají do zapůjčeného tabletu. Aktivita je vedená lektorem.

Délka programu: Předpokládaný čas 40 minut.

Co se naučíme: Žák vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování.

Jaké kompetence rozvíjíme:

  • K řešení problémů: žák vnímá problémové situace i mimo školu a učí se je řešit
  • Digitální: žák ovládá digitální zařízení a chová se šetrně ke svěřenému digitálnímu zařízení

Pro koho je program určen: 4. a 5. roč.

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

Povolání kolem nás

Téma: Člověk a jeho svět (Prvouka)

Anotace: Žáci v modelu kolejiště vyhledávají různá povolání a odhalují jejich význam. Na konkrétních příkladech si mohou uvědomit, že všechna povolání jsou důležitá a pro společnost prospěšná. Řešení úkolů zaznamenávají do zapůjčeného tabletu. Aktivita je vedená lektorem.

Délka programu: Předpokládaný čas 40 minut.

Co se naučíme: Žák odvodí význam a potřebu různých povolání.

Jaké kompetence rozvíjíme: Digitální: žák ovládá digitální zařízení a chová se šetrně ke svěřenému digitálnímu zařízení

Pro koho je program určen: 2. a 3. roč.

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

Mlékárenský průmysl

Téma: Člověk a jeho svět

Anotace: Vydejte se s kapitánem Lipánkem na průzkum a zkuste objevit, jak vzniká mléčný výrobek. Žáci při prohlídce modelu kolejiště vyhledávají stanoviště a postupně plní jednotlivé úkoly, které jim pomohou vyřešit tajenku. Pro žáky 1. ročníku a děti z MŠ je nutná asistence doprovázejícího pedagoga.

Budete potřebovat: Tužku pro dvojici žáků.

Co se naučíme: Dítě si osvojuje poznatky o věcech, které jej obklopují.
Žák odvozuje potřebu a význam různých povolání.

Jaké kompetence rozvíjíme: K učení: žák vyhledává informace, které potřebuje k řešení problému.

Pro koho je program určen: 1. a 2. roč.

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

Kolik je hodin?

Téma: Člověk a jeho svět

Anotace: Vlaky jezdí podle jízdního řádu a cestující potřebují vědět, kolik je hodin. Žáci v modelu železnice vyhledají místa, kde se hodiny nacházejí a určí, jaký čas ukazují. Své odpovědi zaznamenávají do pracovního listu.

Co se naučíme: Žák se orientuje v čase

Pro koho je program určen: 1. a 2. roč.

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

Třídění odpadu s Tondou Obalem

Téma: Člověk a jeho svět

Anotace: Třídění odpadu se pro nás stalo samozřejmostí. Žáci si zopakují barevné rozlišení kontejnerů na tříděný odpad. V modelu kolejiště pozorují situace, které se tříděním odpadu souvisí. Své odpovědi zaznamenávají do pracovního listu.

Pro koho je program určen: 1.-3. roč.

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

Dopravní výchova

Téma: Člověk a jeho svět (Prvouka)

Anotace: Žáci v modelu kolejiště vyhledávájí situace a odpovídají na otázky, které souvisejí s bezpečným chováním v silničním provozu. Své odpovědi zaznamenávají do pracovního listu.

Pro koho je program určen: 3. roč.

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

 

2. stupeň 

Dopravní výchova

Téma: Člověk a jeho svět

Anotace: Žáci v modelu kolejiště vyhledávájí situace a odpovídají na otázky, které souvisejí s bezpečným chováním chodce a cyklisty v silničním provozu. Své odpovědi zaznamenávají do pracovního listu.

Pro koho je program určen: 5. roč.

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

Povolání na železnici

Téma:Člověk a jeho svět + enviromentální výchova a globálně rozvojové vzdělávání

Anotace: Kdo a co se může přepravovat a jaká povolání s přepavou lidí a zboží souvisejí?
Žáci při prohlídce modelu kolejiště vyhledávají a postupně plní jednotlivé úkoly zaměřené na povolání, která souvisejí s dopravou. Mají možnost se zamyslet nad vlivem dopravy na životní prostředí. Řešení zaznamenávají do zapůjčeného tabletu. Aktivita je vedená lektorem.

Délka programu: Předpokládaný čas 40 minut.

Pro koho je program určen: 5. roč.

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

Třídění odpadu

Téma: Matematická a čtenářská gramotnost + enviromentální výchova

Anotace: Třídění odpadu se pro mnoho z nás stalo samozřejmostí. Žáci pozorují v modelu kolejiště situace, které se tříděním souvisejí. Při hledání odpovědí na připravené otázky si mohou upevnit a rozšířit své dosavadní znalosti.

Pro koho je program určen: 6. a 7. roč.

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

Model Prahy v otázkách

Téma: Člověk a společnost (Dějepis)

Anotace: Žáci mají možnost na modelu Prahy pozorovat historické budovy a místa, která jsou nedílnou součástí dnešní podoby města a podávají svědectví o historických obdobích, která jeho vývoj provázela.

Pro koho je program určen: 6.-9. roč.

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

Odkud pochází elektrická energie?

Téma: Člověk a příroda (Fyzika)

Anotace: Žáci si prohloubí a doplní své znalosti týkající se zdrojů elektrické energie. V modelu kolejiště mohou pozorovat místa, která souvisí s její výrobou. Při hledání odpovědí na otázky v pracovním listu mají příležitost, aby si uvědomili např. dopady nadměrné spotřeby elektrické energie na životní prostředí.

Pro koho je program určen: 6.-9. roč.

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

Království železnic

Adresa expozice
Stroupežnického 23, Praha 5 – Smíchov
Tel.: +420 257 211 386 (pouze během otevírací doby expozice / pokud odpověď na Váš dotaz nenaleznete v horní části hlavní strany tohoto webu a nedovoláte se, prosíme, využijte kontaktní e-mail)
E-mail: info@kralovstvi-zeleznic.cz

Rezervace termínu návštěvy pro školy
E-mail: rezervace@kralovstvi-zeleznic.cz

Pro média
Provozovatelem expozice je: Ústav modelů ve vzdělávání. z.ú.

Poslat adresu do telefonu