PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

DOPRAVA VE MĚSTĚ

Téma: Dítě a svět

Anotace: Když se vypravíme do města, číhá na nás mnoho nástrah. Když ale víme, jak na to, dokážeme je snadno překonat. Žáci / děti při prohlídce modelu kolejiště vyhledávají a postupně plní jednotlivé úkoly zaměřené na rozpoznávání dopravních prostředků a řešení situací, ve kterých by se jako chodci mohli ocitnout. Jejich řešení zaznamenávají do zapůjčeného tabletu. Aktivita je vedená lektorem. Je nutná i asistence doprovázejícího pedagoga.

Délka programu: Předpokládaný čas 40 minut + následná volná prohlídka expozice

Co se naučíme:

  • Dítě zná různé dopravní prostředky, seznamuje se s nebezpečnými situacemi v dopravě a učí se je řešit.
  • Poznává dopravní prostředky, rozpozná nebezpečí různého charakteru, učí se řešit situace v roli chodce.

Jaké kompetence rozvíjíme:

  • MŠ – sociální a personální: dítě si uvědomuje, že odpovídá za své jednání
  • digitální: žák ovládá digitální zařízení a chová se šetrně ke svěřenému digitálnímu zařízení

Pro koho je program určen: 

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

STAŇ SE DETEKTIVEM I.

Téma: Dítě a jeho psychika

Anotace: Detektiv má výborné pozorovací schopnosti, všimne si každé, i nepatrné stopy. Děti při prohlídce modelu kolejiště vyhledávají místa určená symboly (piktogramy). Řeší úkoly zaměřené na pozorování dopravních prostředků a situací v modelu kolejiště. Aktivita je vedená lektorem. Je nutná i asistence doprovázejícího pedagoga.

Délka programu: Předpokládaný čas 30 minut

Budete potřebovat: základní pastelky pro každé dítě / každého žáka

Co se naučíme: Dítě / žák porozumí pokynům, orientuje se podle symbolů, pozoruje modelové situace a řeší zadané úlohy.

Jaké kompetence rozvíjíme: MŠ – komunikativní: dítě vyhledává informace podle pokynů

Pro koho je program určen: 

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

STAŇ SE DETEKTIVEM II.

Téma: Dítě a jeho psychika

Anotace: Detektiv má výborné pozorovací schopnosti, všimne si každé, i nepatrné stopy. Děti při prohlídce modelu kolejiště vyhledávají místa určená symboly (piktogramy). Plní úkoly v tištěném pracovním listu zaměřené na rozpoznávání barev podle situací z kolejiště. Aktivita je vedená lektorem. Je nutná i asistence doprovázejícího pedagoga.

Délka programu: Předpokládaný čas 30 minut

Budete potřebovat: pastelky pro každé dítě

Co se naučíme: Dítě si procvičí si znalost barev, orientuje se v prostoru podle piktogramů.

Jaké kompetence rozvíjíme: MŠ – komunikativní: dítě vyhledává informace podle pokynů

Pro koho je program určen: 

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL

Téma: Člověk a jeho svět

Anotace: Vydejte se s kapitánem Lipánkem na průzkum a zkuste objevit, jak vzniká mléčný výrobek. Děti při prohlídce modelu kolejiště vyhledávají stanoviště a postupně plní jednotlivé úkoly, které jim pomohou vyřešit tajenku. Pro děti z MŠ je nutná asistence doprovázejícího pedagoga.

Budete potřebovat: Tužku pro dvojici žáků.

Co se naučíme: Dítě si osvojuje poznatky o věcech, které jej obklopují.
Žák odvozuje potřebu a význam různých povolání.

Jaké kompetence rozvíjíme: K učení: dítě soustředěně pozoruje konkrétní situaci, dává do souvislostí informace.

Pro koho je program určen: 

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

POVOLÁNÍ NA ŽELEZNICI

Téma: Dítě a společnost

Anotace: Kdo všechno se stará o to, aby železnice mohla dobře fungovat a vlaky bezpečně jezdit? Děti pod vedením pedagoga vyhledávají v modelu železnice různá povolání a odhalují, co dané povolání dělá.

Co se naučíme: Dítě se seznamuje s povoláními, která souvisejí s provozem železnice a má možnost uvědomit si jejich důležitost.

Jaké kompetence rozvíjíme: K učení: dítě soustředěně pozoruje konkrétní situaci, dává do souvislostí informace.

Pro koho je program určen: 

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program