PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

DOPRAVA VE MĚSTĚ

Téma: Dítě a svět

Anotace: Když se vypravíme do města, číhá na nás mnoho nástrah. Když ale víme, jak na to, dokážeme je snadno překonat. Žáci / děti při prohlídce modelu kolejiště vyhledávají a postupně plní jednotlivé úkoly zaměřené na rozpoznávání dopravních prostředků a řešení situací, ve kterých by se jako chodci mohli ocitnout. Jejich řešení zaznamenávají do zapůjčeného tabletu. Aktivita je vedená lektorem. Je nutná i asistence doprovázejícího pedagoga.

Délka programu: Předpokládaný čas 40 minut + následná volná prohlídka expozice

Co se naučíme:

  • Dítě zná různé dopravní prostředky, seznamuje se s nebezpečnými situacemi v dopravě a učí se je řešit.
  • Poznává dopravní prostředky, rozpozná nebezpečí různého charakteru, učí se řešit situace v roli chodce.

Jaké kompetence rozvíjíme:

  • MŠ – sociální a personální: dítě si uvědomuje, že odpovídá za své jednání
  • digitální: žák ovládá digitální zařízení a chová se šetrně ke svěřenému digitálnímu zařízení

Pro koho je program určen: 

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

POVOLÁNÍ NA ŽELEZNICI

Téma: Dítě a společnost

Anotace: Kdo všechno se stará o to, aby železnice mohla dobře fungovat a vlaky bezpečně jezdit? Děti pod vedením pedagoga vyhledávají v modelu železnice různá povolání a odhalují, co dané povolání dělá.

Co se naučíme: Dítě se seznamuje s povoláními, která souvisejí s provozem železnice a má možnost uvědomit si jejich důležitost.

Jaké kompetence rozvíjíme: K učení: dítě soustředěně pozoruje konkrétní situaci, dává do souvislostí informace.

Pro koho je program určen: 

Cena: 135 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervujte si termín pro tento program

 

Pro mateřské školy sídlící na území hl. m. Prahy můžete vybírat také z nabídky programů v rámci projektu Polytechnická výchova pro žáky pražských základních a mateřských škol. Další informace a způsob objednání zde…