"Století páry" z české stavebnice SEVA

První tematické železniční diorama svého druhu na světě, navržené a poskládané z nových dílů české stavebnice SEVA (bez jejich lepení, lakování, i bez modifikace) nese název „Století páry“. Jedná se tak o adepta na zápis do Guinnessovy knihy rekordů, pokud nebude idea co do počtu dílků, nebo velikosti zastavěné plochy překonána rozsáhlejším projektem.

Údaje v číslech:

  • modelová železnice v měřítku panáčka Seváčka
  • rozměry diorama:  délka 9,65 m; max. šířka 2,64 m
  • model sestaven z více než 1.100 ks segmentů
  • dílo sestaveno z více než 150.000 ks dílů
  • 267 hodin návrhu a skládání segmentů a modelů
  • 8 hodin balení a ukládání segmentů a modelů do krabic
  • 2x transport osobním autem celkem v 41 krabicích
  • 34 hodin instalace v Království během čtyř dnů

Objekty:

• výtopna s dílnami, strojovnou, kotelnou a komínem • věžový vodojem samostatně stojící • zauhlovací zařízení příhradové s drapákovým jeřábem • (inspirace v modelové železnici TT a H0)

Lokomotivy:

• Tendrovka šedá • Loko „Čmela“ s tendrem • „Němka“ s tendrem • (inspirováno reálnými lokomotivami)

Vagony:

• 1x vagon nákladní nízký • 1x vagon nákladní bez boků • 1x vagon typu „dobytčák“ • 1x cisternový vagon • 1x poštovní vagon ČSD • 3x osobní vagon ČSD • 1x panoramatický vagon • (inspirace reálnými dobovými vagony)

Doplňky a příslušenství:

• zeleň (stromy, keře, květiny, slunečnicové pole) • 2x železniční přejezd se závorami • zmrzlinářské auto • panáčci Seváčci (6 barev) • koleje

Autor:

Peesko® (Ing. arch. Petr Šimr, Ph.D.) z projektu putovních expozičně herních výstav „Svět kostiček®“ Expozice v Království železnic v Praze zpřístupněna veřejnosti v sobotu 01. října 2022.

Galerie