Registrace k odběru newsletteru

Svou registrací/přihlášením se k odběru obchodních sdělení poskytuji správci osobních údajů Království železnic a.s. se sídlem Roháčova 14, Praha 3, IČ: 27880117 souhlas se zpracováváním osobních údajů (e-mail adresy) a se zasíláním obchodních sdělení formou elektronického newsletteru.

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen „GDPR“), dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým jsem jej udělil.