Zdymadlo Střekov

Zdymadlo Střekov Přímo pod hradem Střekov můžeme vidět jednu z technických památek Severních Čech, Zdymadlo Střekov. Z technického pohledu jde o malou přehradu, která zvedá hladinu řeky, a to bylo také hlavním účelem stavby. Zvyšuje totiž hladinu na místě tzv. střekovských peřejí, které bývaly často nesjízdné, takže důležitá lodní doprava na tomto místě často zůstávala stát. Bylo vybudováno v období první republiky, v letech 1923 až 1935.Součástí zdymadla je vodní elektrárna o výkonu 19 megawattů, který zajišťují 3 svislé Kaplanovy turbíny. Přehradní jezero za nádrží je málo nápadné, nerozlévá se do šířky jako například na Slapech, ale do délky téměř 20 kilometrů a na první pohled tak spíše působí jako běžné koryto řeky Labe. Fakt, že je stěna zdymadla poměrně nízká, umožnil vybudování tzv. rybího přechodu, pomocí kterého mají ryby plující proti proudu řeky možnost hráz překonat a dostat se dále za ni.