Vojenské cvičení - Varšavská smlouva

Vojenské cvičení - Varšavská smlouva Modely prezentují nakládku tanků a bojové techniky na vlak na vyhrazené odstavné koleji v rámci vojenského cvičení vojsk Varšavské smlouvy. Vojenské cvičení je pravidelné setkání několika vojenských útvarů a často bývá i mezinárodní. V rámci takového cvičení vojáci trénují spolupráci tak, jak by probíhala, pokud by došlo ke skutečnému boji.Varšavská smlouva byla podepsána 14. května 1955 (v období vrcholící studené války) mezi 7 státy tehdejšího socialistického bloku jako dohoda o vzájemné spolupráci a byla protiváhou předtím ustanoveného západního uskupení NATO. Jejími členy byly Albánie, Bulharsko, Československo, Maďarsko, NDR, Polsko, Rumunsko a Sovětský svaz. Tato koalice byla rozpuštěna po pádu socialistického bloku v roce 1991. Od roku 1999 je naše republika členským státem NATO.