Ústecký kraj

Ústecký kraj

Ústecký kraj zabírá prostor o rozloze 54 m2 a můžete na něm spatřit 81 nejrůznějších staveb a 195 metrů kolejí.

Meandry Labe krásný hrad Střekov

Ústecký kraj je jedna ze stavebně nejsložitějších částí kolejiště. Modelově ztvárňuje jak profilově komplikovanou krajinu v údolí Labe, tak hustou železniční síť v nejprůmyslovější oblasti ČR. Navržený úsek zachycuje města Děčín, Ústí nad Labem a Most a jejich zjednodušenou železniční síť. Můžete zde vidět nejen dominanty Ústeckého kraje, jako je například řeka Labe, hrad Střekov, ale i Autodrom Most s pohyblivým autoparkem závodních vozů, Mosteckou uhelnou pánev, Setuzu nebo pivovar ve Velkém Březnu

Dominanty Ústeckého kraje

Hrad Střekov

Hrad Střekov - Ústecký krajHned na kraji kolejiště Ústeckého kraje stojí model zříceniny hradu Střekov. Oblíbené místo rodinných i školních výletů ve skutečnosti stojí na kopci nad pravým břehem řeky Labe již téměř 700 let! Okolo roku 1319 jej nechal vybudovat český král Jan Lucemburský za účelem ochrany plavby po řece Labi. Během 15. a 16. století prošel hrad několika úpravami a několikrát změnil majitele.

Autodrom Most

Autodrom Most - Ústecký krajStiskněte tlačítka a pošlete závodní auta na trať! Model představuje autodrom v severočeském Mostě. V tomto městě se automobilové a motocyklové závody pořádaly již od roku 1947, ale to ještě probíhaly v ulicích města. Avšak motorismus a závody tam byly tak populární, že bylo rozhodnuto postavit skutečná závodní okruh. K tomu bylo využito prostoru na místě výsypky bývalého hnědouhelného lomu. V roce 1983 byl okruh otevřen a s malými úpravami slouží dodnes.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě - Ústecký krajVedle modelu povrchového lomu stojí kostel. Není to obyčejný kostel, i když nejprve byl. Skutečně unikátním a známým po celém světě se však kostel stal až v roce 1975. V tom roce totiž proběhl jeho přesun o 841 metrů! Pod kostelem totiž bylo ložisko uhlí a to mělo být vytěženo. Mnoho okolních domů bylo prostě zbouráno, ale 370 let starý kostel měl být zachráněn.

Ústecký kraj – model železnice v číslech

  • Znázorněná plocha – 54 m2
  • Délka kolejí – 195 metrů
  • Počet statických aut – 115
  • Počet jezdících aut – 7
  • Počet vlakových souprav – 8
  • Počet staveb – 81
  • Počet figurek – 970
  • Počet stromků – 1270