Tři kříže

Tři kříže Na jednom z mnoha kopců, které obklopují Karlovy Vary, stojí tři velké kříže. Právě tam se vypravil Matouš se starším bráškou na tajný odpolední výlet. Babička jim vyprávěla, že podle staré pověsti jsou tam kříže na památku tří bratří. Ti prý byli právě na tomto místě zabiti. To ale naštěstí není pravda. Matoušův bráška Jonáš na internetu zjistil, že byly postaveny v roce 1620, aby symbolizovaly přijetí katolické víry v tomto kraji, který byl do té doby převážně luteránský. Kříže také věřícím připomínají památku Ježíše Krista, který byl podle Bible v 1. století ukřižován na hoře Golgota. V dnešní době je kousek od křížů také vysoký stožár, který zajišťuje signál pro rádia, televize a mobilní telefony.