Tlačná sestava

Tlačná sestava V překladišti čeká na vyložení nákladu takzvaná tlačná sestava. Že jste tohle spojení ještě nikdy neslyšeli? To jen málokdo. Obvykle se totiž takovým sestavám říká lidově šífy. Je to spojení velkého člunu s plochým dnem a za ním umístěného tlačného remorkéru. Na našich řekách i ve světě se využívají podobná plavidla již od dávnověku, ale před vynálezem lodního šroubu bývaly čluny spíše taženy než tlačeny. K tažení se využívali obvykle koně, ale v carském Rusku dokonce i lidé.Podobné sestavy dnes můžeme běžně vídat především na Labi, kde se tak zboží dopravuje do Německa, ale provozovatelé lodní dopravy tam často naráží na problém nízké hladiny vody, kdy ani tyto čluny s plochým dnem nemohou projet. V minulosti se tyto lodě na Labi využívaly také pro přepravu uhlí do elektráren. Hlavní výhodou podobných člunů je fakt, že na jeden se vejde tolik nákladu jako na 80 kamionů!