Těžba Vápence

Těžba Vápence V kopci nad Sušicí je vápencový lom. Již od dávných let se v oblasti vápenec těží. V Plzeňském kraji jsou druhé největší zásoby tohoto důležitého nerostu, který používáme především ve stavebnictví. Dnes je ale těžba zastavena probíhající demonstrací. Honza Zelený s kamarády z organizace Greenpeace lom obsadili, aby prosadili své požadavky na ukončení těžby, která podle jejich názoru ničí okolní přírodu. Nejsou ve svém boji osamoceni. Mají podporu všech občanů z nedaleké obce Březiny, protože firma, která těží tady, chce využít i menší naleziště vápence právě u jejich vsi. Občané se obávají, že se tím nenávratně poškodí celé okolí. Proti demonstrantům stojí dělníci, kteří nemohou pracovat, a tak budou mít menší plat. Chápou všechny požadavky demonstrantů, ale současně se bojí, že přijdou o práci. Zavolali proto policii, aby demonstraci rozehnala.