Textilana

Textilana

Textilní průmysl, zejména soukenictví a plátenictví, má na Liberecku velmi dlouhou tradici. První soukeničtí mistři přišli do Liberce roku 1579. Textilní impérium založil v Liberci ale až Johann Liebieg, jehož podnik Johann Liebieg & Comp. zaměstnával až 8000 lidí. Výroba vlny dosáhla svého vrcholu v letech 1867 až 1872.

Po roce 1945 byly veškeré textilní firmy konfiskovány a o rok později znárodněny. Liberec se 7. března 1946 stal sídlem Českých vlnařských závodů. Po všech konfiskacích tvořilo tento podnik 39 závodů s 9000 zaměstnanci. 18. září 1948 přijal podnik název Textilana. Vznikl tím nevětší vlnařský gigant v Evropě. Logo Textilany, ale zejména její výrobky, byly v dalších letech v celé zemi vyhlášené a byl o ně zájem i v zahraničí. Díky Textilaně se o Liberci hovořilo jako „českém Manchestru“.

Koncem 90. let přichází útlum textilního průmyslu a markantní pokles výroby, která cenou nedokáže konkurovat levným dovozům z Asie. V roce 2001 je vyhlášen konkurz na majetek společnosti, v letech 2003 až 2004 byl celý areál liberecké Textilany zbourán. Jako poslední je 5. března 2005 odstřelen komín. Jeho pád zachytila kamera, poprvé umístěná na jeho vrcholku.