Suchý záchod

Suchý záchod U vilky na kraji kolejiště můžeme vidět tzv. suchý záchod, lidově též latrínu nebo kadibudku. Jedná se o jednoduchou dřevěnou stavbu, které slouží jako venkovní toaleta. Používala se v malých městech a na vsích, dokud nebyly vybaveny společnou kanalizací. Ještě dnes je možné se s nimi setkat v některých chatových osadách. Výkaly zde nejsou odváděny vodou po spláchnutí do kanalizace jako u dnešních WC, ale padají do předem vyhloubené jámy.Kadibudky mívají ve dveřích často vyřezané srdíčko. To nemá žádnou praktickou funkci, jde jen o zvyk a lidovou tvořivost. Po stisku tlačítka se dveře otevřou nebo zase zavřou.