Přístavní jeřáb

Přístavní jeřáb V překladišti u Děčína pracují jeřáby. Jeřáb obecně je stroj využívaný ke zdvihání a přesunu těžkých nákladů. Používá se v mnoha různých provedeních na stavbách, na železnici, i jinde. Jeřáb může stát pevně na zemi, ale častěji bývá na kolejích nebo i na speciálním automobilu, aby se mohl pohybovat. V našem kolejišti slouží pro nakládku zboží a surovin na lodě. Jinde v kolejišti ještě máme speciální portálový jeřáb pro nakládku kontejnerů.Historie využití tohoto stroje sahá zřejmě až do starého Egypta, kde byly jednoduché páky s protizávažím využívány pro vytahování vody z hlubokých studní. Pravý rozvoj však nastal až mnohem později, díky využití Archimédovy složené kladky – kladkostroje. Teprve díky němu bylo možné jeřábem zvedat těžké kamenné bloky do výšky několika pater a jen díky tomu mohli naši předci stavět vysoké katedrály. Jediným omezením byl fakt, že se k pohonu se využívalo zvířecí nebo lidské síly. To se změnilo až ve druhé polovině 18. století, kdy byl vynalezen parní stroj a od té doby až dodnes jeřáby pomáhají přenést stále těžší náklady.