Přestupní terminál MHD Liberec

Přestupní terminál MHD Liberec

Autobusová a tramvajová zastávka Fügnerova je terminál mhd v Liberci. Vzhledem ke svým účelům je situován v centru Liberce.

Do roku 1995 zde stavěly jen autobusy a vedla sem pouze tramvajová trať do Jablonce. 15. listopadu 1995 byla ovšem v rámci rekonstrukce městské tramvajové trati otevřena nová kolejová přeložka Soukenné náměstí - Fügnerova ulice - Rumunská ulice. Zastávka se ale stala nepřehlednou a začalo uvažovat o novém centru liberecké MHD.

Terminál vyprojektovala společnost ANTA s.r.o. Liberec podle návrhu Ing. arch. Patrika Kotase, autora mnoha projektů mezi které patří např. stanice pražského metra Střížkov. Terminál byl otevřen 1. září 1996.

V létě 2008 prošel terminál rekonstrukcí, jejímž cílem bylo mimo jiné zpřístupnit tramvajové obratiště normálněrozchodným tramvajím městské tratě ze směru od Rybníčku. Terminál Fügnerova je od roku 2007 i středem noční dopravy v Liberci. V určitých časech z něj najednou vyjíždějí všechny noční linky.

Před rekonstrukcí se zde nacházelo 17 stanovišť, z toho 5 tramvajových a 12 autobusových, po rekonstrukci je na terminálu umístěno 10 stanovišť (2 tramvajová a 8 autobusových).