Posed

Posed „Mysliveček na posedu, má palouk pěkně v rozhledu,“ se zpívá v jedné lidové písničce. A je to tak. Posed je jednoduchá dřevěná stavba – pozorovatelna, která slouží k pozorování nebo lovu divoké zvěře. V myslivecké řeči se mu také říká kazatelna. Staví se především v místech, kam chodí zvěř na pastvu za potravou, tedy na kraji velké louky, lesa nebo na palouku, právě tak, jako v písničce. Myslivci ale loví zvěř jen několikrát do roka a jsou i některé měsíce, kdy je lov přísně zakázán. V ostatním čase se myslivci především o zvířata starají. Po celou zimu jim třeba nosí do lesa potravu na přilepšenou. Když napadne hodně sněhu, neměly by bez jejich pomoci zvířátka co jíst.Posedy využívají kromě myslivců také fotografové, protože díky nim je divoká zvěř nevidí a mohou tak pořídit krásné snímky pasoucích se srn, muflonů nebo lišky, která na kraji lesa hledá nějakou dobrotu k obědu.