Pískovce Českého ráje

Pískovce Českého ráje

Romantický kraj ležící na středním toku Jizery se snoubí s rozmanitostí přírodních krás i s bohatými historickými památkami. A právě proto již v 19. století začali hosté lázní Sedmihorky nazývat tuto část země Český ráj.

Chráněná krajinná oblast Český ráj nepatří mezi geologicky rozmanitá území. Základem skalních měst jsou kvádrové pískovce, které vznikly zpevněním písku naplaveného do druhohorního moře. V třetihorách zde probíhala sopečná činnost, kdy horká láva vypálila a nadzdvihla okolní sedimenty. Protože jsou sopečné horniny pevnější než usazeniny v jejich okolí, byly při zvětrávání vypreparovány a utvořily kopce. Skalní města a vrchy třetihorního vulkanického původu jsou základem jedinečnosti tohoto území. K zajímavým prvkům skalních měst patří jeskyně, skalní brány a okna.

Symbolem kraje  jsou tvarově unikátní Trosky se zříceninou hradu. Český ráj se stal v roce 1955 první chráněnou krajinnou oblastí tehdejšího Československa. Důvodem byla potřeba chránit unikátní skalní města.