Parní lokomotiva

Parní lokomotiva Vynálezu parní lokomotivy předcházel vynález parního stroje, který je využit pro její pohon. Prvním konstruktérem byl Angličan George Stephenson. Ten postavil na počátku 19. století kolejový parní vůz Lokomotion, podle nějž mají lokomotivy své jméno a později především Rocket, se kterou na podzim roku 1829 dosáhl na tu dobu úctyhodné rychlosti 32,5 km/h. S rozvojem železnice se od té doby parní lokomotivy postupně prosazovaly v dopravě nákladu i osob a na světě se jich vyrobilo více než 250 tisíc.Protože se v nich muselo topit uhlím, byl jejich provoz velmi prašný i náročný na lidskou práci a přípravu před každým vyjetím.  Od druhé poloviny 20. století byly postupně nahrazovány dieselovými nebo elektrickými a dnes se u nás používají výhradně pro zábavné vyhlídkové jízdy. Parní lokomotivu ve skutečnosti můžeme vidět například v Národním technickém muzeu nebo v muzeu železnice v Lužné u Rakovníka.