Ostatní expozice

Kolejiště K - I. etapa

První tři modelové kolejiště s označením K1 - 3 představovala zkušební verzi celého projektu. Zabírají 115 m2 a jsou umístěna na galerii v 1. podzemním podlaží. Tato kolejiště byla uvedena do provozu při otevření expozice 1. července 2009. Nepředstavují konkrétní krajinu, jde o fantazii našich modelářů. Výjimkou je K3. Ani to sice nemá předlohu ve skutečné krajině - představuje však pohled do malého městečka v Čechách zhruba v roce 1980 - viz Kolejiště K3 Naše malá minulost.

  • Více o K1
  • Více o K2
  • Více o K3

    Model ČR - II. etapa

    Postupně vznikající kolejiště představující Českou republiku vzniká po jednotlivých krajích a ve výsledku bude přesahovat 900 m2 v jednom propojeném celku. Takto velký prostor poskytuje 2. podzemní patro Království. Již v roce 2010 jsme otevřeli první dva kraje - Ústecký a Karlovarský. V roce 2012 byl nově otevřen i Plzeňský kraj, na který naváže kraj Středočeský a nejsložitější ve všech ohledech hlavní město Praha. Jako poslední vznikne Jihočeský kraj, kterým bude v roce 2014 dílo dovršeno. Kolejiště sice neodpovídá tvarům naší země ani celkově, ani v jednotlivých krajích, nicméně o to více si budete moci užít skutečných míst věrně napodobených našimi modeláři. Uvidíte třeba model Ještědu, Pražského hradu, Labskou vodní cestu, kostel Nanebevzetí Panny Marie v mostě a mnoho a mnoho dalších.

  • Více o Ústeckém kraji
  • Více o Karlovarském kraji
  • Více o Plzeňském kraji