Oslavy osvobození

Oslavy osvobození Každoročně se v Plzni počátkem května slaví osvobození města a okolí Američany. Protože v období socialismu bylo zakázáno o tom mluvit - oficiálně naši republiku osvobodila Stalinova Rudá armáda 9. května 1945. Město Plzeň však bylo osvobozeno vojsky generála Pattona již o dva dny dříve a jen politická dohoda se spojenci mu v tom zabránila v dalším postupu na Prahu, kde tou dobou již probíhalo povstání. Tuto komunisty 40 let potlačovanou pravdu si v dnešní době občané města rádi připomínají nejen pomníkem, který v centru postavili, ale především velkým množstvím kulturních, historických a jiných akcí. Část jednotek, které se účastnily bitvy o Plzeň, postupovala Evropou již od slavného vylodění spojenců v Normandii a podílela se na osvobození velké části západní Evropy. Je tedy jen dobře, že díky demokracii můžeme dnes i těmto statečným vojákům za jejich oběti poděkovat.