Objížďka na silnici

Objížďka na silnici V zatáčce pod lesem pracují dělníci na opravě potrubí a museli kvůli tomu vybagrovat část silnice. V takovém případě se na silnici zřizuje takzvaná objížďka, která bývá často označena světly, jako je to na obrázku. Pokud vykopaná silnice zabírá jen její polovinu, často dělníci na začátek a konec objížďky instalují i dočasné semafory. Ty pak řídí dopravu tak, že střídavě pouštějí řidiče z obou stran.Ve velkých městech se dnes do podzemí dávají takzvané kolektory. To jsou podzemní tunely, ve kterých jsou uloženy telefonní kabely, trubky vodovodu, kanalizace a další. Pokud pak takové potrubí praskne, nemusí se už silnice nad ním rozkopávat a celá oprava proběhne mnohem rychleji.