Nádražní uniformy

Nádražní uniformy

Na tomto místě naleznete unikátní sbírku nádražních uniforem. K vidění jsou staré, již nepoužívané, ale také dnešní "moderní" unformy, se kterými se můžete běžně setkat na svých cestách vlakem po České republice.