Lom Bílina

Lom Bílina Uprostřed modelového zpracování Ústeckého kraje je povrchový lom Bílina. V něm se již několik desítek let těží hnědé uhlí (lignit), určené pro topení a především pro výrobu elektrické energie. Větší část vytěženého uhlí spotřebuje nedaleká elektrárna Ledvice. Její model je umístěn vedle kolejiště v samostatné vitríně. V tomto lomu se vytěží ročně až 9 milionů tun uhlí a je největším povrchovým lomem v ČR.V našem modelovém ztvárnění je na kraji lomu umístěn velmi pěkný model kolesového rypadla, který jsme získali od majitele lomu – Severočeských dolů, a.s. Model rypadla je proveden do posledních detailů, ale je mnohem menší, než by měl být. Kolejiště, vlaky a okolní stavby jsou totiž ve velikosti H0, tedy 1:87. Rypadlo je však v měřítku 1:200, mělo by tedy být nejméně 2× větší. Dovolíme si však citovat mírně upravené staré přísloví: „Darovanému rypadlu na měřítko nekoukej!“