Liberecký kraj

Liberecký kraj

Stavba nového, Libereckého kraje zabrala modelářům i s přípravou 6 měsíců a ve druhé polovině mohli návštěvníci sledovat postup prací přímo na ploše. Zhruba měsíc pak trvaly souběžné práce na elektrickém propojení a instalace digitálního řízení, které je skryto pod povrchem modelu.

Jakkoliv je tato část kolejiště jednou z nejmenších, zabírá totiž „pouhých“ 24 m2, což je v měřítku expozice relativně málo, je provedena se stejnou pečlivostí jako předešlých 5 krajů, které jsou již v provozu. V budovaném zjednodušeném modelu jednotlivých krajů se autoři projektu kolejiště vždy snaží prezentovat to nejdůležitější, především jsou to historické a technické dominanty, převažující průmysl, hlavní železniční uzly a tratě. Liberecký kraj má však oproti ostatním jedno prvenství, kterým je funkční model lanovky na Ještěd, přirozeně v barvách provozovatele a partnera expozice, tedy Českých drah. Nutno doplnit, že nejde o přesný model skutečné lanovky, její výroba by byla časově a technicky velmi složitá. Proto byla použita a upravena funkční modelová stavebnice německé firmy Brawa. Skutečná liberecká lanovka je dnes nejstarší u nás.

Zjednodušené modelové ztvárnění Ještědu s budovou hotelu a vysilače je přirozenou dominantou kraje. Dalším významným prvkem kraje je tramvajová trať Liberec – Jablonec nad Nisou. Tato úzko-rozchodná trať byla vybudována v letech 1947 – 1955 a je nejdelší meziměstskou tramvajovou tratí v republice. Skutečný rozchod je, stejně jako u celé liberecké tramvajové sítě, 1000 mm. Ve většině své trasy je jednokolejná, s ostrovními a bočními výhybnami.

Především tatínkové ocení velký model pivovaru ve Svijanech. Ovšem pivovar zcela jistě není představitelem typického průmyslu kraje. Tím vždy bývala textilní výroba a bižuterie. Takzvaný český „Manchester“ zastupuje v kolejišti dnes již neexistující podnik Textilany, který vznikl konfiskací a sloučením menších továren po roce 1948 a svého času představoval největší vlnařský podnik v Evropě. Sklářství a výroba bižuterie, byly dalšími převažujícími obory v kraji. Tradici výroby bižuterie založil v kraji jablonecký rodák Daniel Swarovski. Z dnešní skupiny Jablonex Group byla však do kolejiště vybrána jedna divize, která se svou produkcí vymyká. Tou je Česká mincovna, jediný podnik na našem území s právem razit oběžné mince. Posledním zástupcem průmyslu kraje jsou, dnes již zaniklé Liberecké automobilové závody - LIAZ. Ty získaly slávu výrobou populárních autobusů RT a RTO a následně nákladních vozů zn. LIAZ. Speciály této značky se úspěšně několikrát účastnily i známé rallye Paříž-Dakar.

Významným krajinným prvkem jsou pískovcové útvary nejstarší CHKO Český ráj a naznačena je i přehrada Harcov. Autoři návrhu nezapomněli ani na již zrušenou Frýdlantskou úzkokolejnou dráhu, na níž mohou zájemci v reálném světě vzpomenout při návštěvě v budově frýdlantského depa.

Na výstavbu zjednodušeného modelového zpracování Libereckého kraje bylo použito 65 metrů koleji, 850 stromů, 250 figurek, 232 nádražních a pouličních lamp a 87 stavebnic budov

Fotogalerie Liberecký kraj