Lanovka na Ještěd

Lanovka na Ještěd

Výstavba lanovky na Ještěd začala v roce 1932, její provoz byl zahájen 27. června 1933. Tento úctyhodný výkon a dokonalé technické dílo vzniklo zásluhou chrudimské firmy Fr.Weisner, jež ve spolupráci s dalšími tehdejšími Československými podniky vybudovala tuto lanovou dráhu jako druhou u nás. (První lanová dráha byla zprovozněna v Krkonoších a vedla z Jánských lázní na Černou horu). Obě lanovky byly objednány a budovány na objednávku  ČSD.
Liberecká lanovka je dnes nejstarší provozovanou lanovkou u nás. Po zásadní rekonstrukci v polovině 70. let minulého století Transportou Chrudim, byla vyměněna většina původních konstrukcí a dráha dostala i nové kabinky, které mají nosnost 35 osob. Kapacita lanovky se tak zvýšila  na 525 osob za hodinu. Visutá lanová dráha na Ještěd se i dnes těší velkému zájmu domácích i zahraničních návštěvníků. Rekreační přepravu ročně využije přes 250 tisíc návštěvníků.