Krytý plavecký bazén

Krytý plavecký bazén Krytý bazén je stavba, která má obyčejně obdélníkový tvar a je napuštěná vodou do takové hloubky, aby bylo možné v bazénu plavat, hrát vodní pólo nebo i jiné sporty. V případě, že jde o plavecký bazén, pak je 25 nebo 50 metrů dlouhý. Alespoň jeden plavecký bazén je dnes v každém větším městě, někde dokonce i přímo u školy. Může být postaven nad zemí i pod ní a je v hodinách určených pro veřejnost přístupný každému. Některé časy jsou vyhrazeny pro tréningy plavců nebo jiných sportovců a v dopoledne slouží často školním třídám pro výuku plavání.V bazénu se platí vstupné a v těch krytých si můžeme zaplavat po celý rok, i když je venku zima. I když se každý musí před vstupem do bazénu osprchovat, musí se voda stále čistit. Na návštěvníky po celou dobu provozu dohlíží školený plavčík. To je člověk, který umí skvěle plavat a ovládá první pomoc a má dozor nad všemi plavci. Pokud dojde v bazénu k úrazu, nebo se dokonce někdo topí, je plavčík vždycky připravený pomoci.