Krmelec

Krmelec Malá a jednoduchá dřevěná stavba vedle hájovny se nazývá krmelec. Využívá se především v zimě, pro přikrmování lesní zvěře. V zimě totiž nemá jelenovitá zvěř (jeleni, srnky a daňci) dostatek travin a zeleně, kterou se obvykle krmí od jara do podzimu.Do krmelců tak v zimě myslivci pravidelně doplňují seno, které jelenovitým nahrazuje zelenou píci. Do spodní části pak často dávají kusy kamenné soli, kterou zvěř olizuje.