Křižovatka

Křižovatka Díváme se na jednu z mnoha křižovatek, která je bez dopravního značení – tedy značek. Takových křižovatek denně míjíme mnoho a někdy si toho ani nevšimneme. Často jsou na sídlištích nebo ve vilových částech měst a na vesnicích. Všichni řidiči a samozřejmě také cyklisté se na takové křižovatce musí řídit základním pravidlem dopravy, a tím je PŘEDNOST ZPRAVA. To znamená, že pokud se ke mně vozidlo nebo cyklista blíží ze silnice, kterou mám po pravé ruce, má vždy přednost!Toto pravidlo platí stejně ve všech zemích světa, kde se jezdí na silnici vpravo. Někdy mívají řidiči pocit, že když jedou po široké silnici, na kterou se zprava připojuje užší cesta, jedou tak automaticky po hlavní cestě, ale to platí jen, pokud je tam značka. Jinak musí vždy dodržovat hlavní pravidlo. Nedání přednosti v jízdě zprava je závažný přestupek, který jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod.