Koupaliště

Koupaliště Vedle fotbalového hřiště u rybníka je skupinka lidí, která si vyrazila k vodě. Jak můžeme vidět, je na břehu chatka se šatnami, na terase stojí plavčík, dole má připravený motorový člun pro případnou rychlou záchranu některého z plavců a opodál je stánek s občerstvením a vzadu za stromem i stůl na ping-pong. Jestliže jsou u vody taková zařízení, říkáme, že je to koupaliště nebo také plovárna.Koupaliště mohou být přírodní, tedy u rybníka, jezera nebo i na břehu řeky, nebo umělá. V těch jsou pak uměle vybudované nádrže na vodu – bazény. Ty jsou prakticky v každém větším městě a v některých jich je dokonce několik. Při vstupu do koupaliště musíme v pokladně zaplatit za vstupenku a také se musíme řídit takzvaným Návštěvním řádem. Ten určuje, co je na koupališti dovoleno a co naopak zakázáno. Například to, jestli a kde můžeme bezpečně skákat do vody a také i to, že na koupališti na sobě musíme mít plavky.