Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě Vedle modelu povrchového lomu stojí kostel. Není to obyčejný kostel, i když nejprve byl. Pozdně gotický chrám v Mostě byl vystavěn mezi roky 1517 až 1602 na místě původního, který vyhořel. Výjimečný byl tím, že město na stavbu nemělo peníze, a tak byla uspořádána veřejná sbírka. Zajímavé je, že z takto vybraných peněz byla prý celá třetina odvedena jako poplatek papeži, ale ze zbytku byl pak postaven nejen kostel, ale i fara a další budovy. Skutečně unikátním a známým po celém světě se však kostel stal až v roce 1975. V tom roce totiž proběhl jeho přesun o 841 metrů!Pod kostelem totiž bylo ložisko uhlí a to mělo být vytěženo. Mnoho okolních domů bylo prostě zbouráno, ale 370 let starý kostel měl být zachráněn. Proto bylo vypracováno mnoho různých návrhů jak a kam stavbu přesunout. Uvažovalo se dokonce i o úplném rozebrání a znovupostavení, nakonec ale zvítězil návrh na přesunutí celého kostela po kolejích. A to se povedlo – přesun kostela je dokonce uveden v Guinessově knize rekordů jako přesun tisíciletí!