Kolejiště K3

Kolejiště K3

Kolejiště K3 je posledním z tzv. I. etapy našeho projektu, která zahrnovala první 3 kolejiště na galerii v 1. podzemním podlaží. Tato kolejiště byla uvedena do provozu při otevření expozice 1. července 2009.

  • Práce zahájeny v dubnu 2009, dokončeno 25. 6. 2009
  • Zabírá plochu 24 čtverečních metrů.
  • Autory byli Martin Kitzberger a Petr Skoumal
  • Modeláři JUDr. Karal Barták a Martin Malý.
  • Digitalizaci realizoval Ing. V. Báňa
  • Car system navrhl a realizoval Petr Skoumal

Ani toto kolejiště původně nepředstavovalo konkrétní krajinu, avšak později bylo doplněno a upraveno tak, aby volně představovalo pohled na malé město a jeho okolí v 80. letech dvacátého století, tedy dobu, kdy u nás byla stále u moci KSČ, dobu totality. Pokusili jsme se tuto dobu a její nešvary shrnout do stálé výstavy "Naše malá minulost", která se zabývá otázkou, zda je naše minulost méně hloupá, když ji zmenšíme v poměru 1:87. Uvidíte zimní cvičení vojsk Varšavské smlouvy, veksláka za rohem u Tuzexu, tradiční čtvrteční frontu u prodejny Knihkupectví, zeď statku "poničenou" nápisem "Nechte zpívat Mišíka" a mnoho dalších překvapení, které pro vás naši modeláři připravili...