Kolejiště K1

Kolejiště K1

Kolejiště K1 je součástí tzv. I. etapy našeho projektu, která zahrnovala první 3 kolejiště na galerii v 1. podzemním podlaží. Tato kolejiště byla uvedena do provoz při otevření expozice 1. července 2009. Nepředstavují konkrétní krajinu, jde o fantazii našich modelářů.

  • Práce zahájeny v prosinci 2008, dokončeno 20. 6. 2009
  • Zabírá plochu 30 čtverečních metrů (rozměry 10 × 3m).
  • Autorem i hlavním modelářem byl Martin Kitzberger.
  • Digitalizaci realizoval Ing. L. Schmidt
  • Car system (pohyb automobilů) navrhl a realizoval Petr Skoumal