Jelení skok

Jelení skok Socha kamzíka na skále je jedním ze symbolů Karlových Varů. Podle pověsti právě z této skály skočil jelen, kterého honila družina Karla IV. Na místě jeho dopadu bylo objeveno vřídlo teplé pramenité a léčivé vody. Tak podle legendy vlastně vznikly lázně, dnešní Karlovy Vary. Ale proč tam není socha jelena? Sochu zaplatil a tajně, bez souhlasu radních města, nechal umístit baron Lützow v roce 1851. Ale protože sám byl zdatný lovec vysoké zvěře, usoudil, že na tak vysokou skálu by se jelen nikdy nedostal a pověst se mýlí. Musel to být kamzík, jen ten se dokáže na takové místo dostat. Původní socha byla odlita ze zinku, ale v roce 1984 ji shodila silná vichřice. Spadla dolů a rozbila se. Město tedy nechalo vyrobit novou, která stojí na skále od roku 1986 dodnes.