Hřbitov

Hřbitov Vedle vysokého kostela v městečku je malý hřbitov. To je místo, kde lidé pohřbívají ostatky svých zemřelých. Hřbitovy byly vždy otevřeny veřejnosti, pozůstalí hroby často navštěvují a pečují o ně. Byly umístěny buď u kostela – jako u nás, nebo na vyvýšeném místě nad městem nebo vesnicí. Historie pohřbívání do země je stará jako lidstvo samo, ale v Evropě se dnes používá poměrně málo. Je to často z finančních důvodů. Hřbitovů ve městech ubývá a místa na nich jsou poměrně drahá.Mimo běžných, existují u nás i ve světě také hřbitovy se zvláštním účelem – jsou tam pohřbívány ostatky slavných lidí, kteří byli významní pro národ. U nás je takovým Vyšehradský hřbitov, který je národním pohřebištěm od roku 1869. Jsou na něm pochováni například Bedřich Smetana, Karel Hynek Mácha, Jan Neruda, Božena Němcová, Milada Horáková a další.