Hrad Střekov

Hrad Střekov Hned na kraji kolejiště Ústeckého kraje stojí model zříceniny hradu Střekov. Oblíbené místo rodinných i školních výletů ve skutečnosti stojí na kopci nad pravým břehem řeky Labe již téměř 700 let! Okolo roku 1319 jej nechal vybudovat český král Jan Lucemburský za účelem ochrany plavby po řece Labi. Během 15. a 16. století prošel hrad několika úpravami a několikrát změnil majitele. V období 30leté války jej obsadili Švédové a dokonce prý nechali prohloubit koryto řeky Labe, aby mohly proplouvat větší lodě s válečnou kořistí z Čech.Od konce 17. století ale hrad nebyl obýván a postupně chátral. Býval však častým cílem výletů již v době romatismu. Navštívili ho například J. W. Goethe nebo Karel Hynek Mácha. V roce 1992 byl hrad vrácen do majetku rodu Lobkowiczů, ale je přístupný veřejnosti. V současnosti se na hradě provádějí turistické prohlídky a pořádají nejrůznější slavnosti a svatby.