Dopravní nehoda

Dopravní nehoda V tomto případě jde o silniční dopravní nehodu se zraněnými. Nehody obecně mohou být nejen silniční, ale také železniční, tramvajové a samozřejmě i vodní, pokud dojde například ke srážce dvou lodí nebo i najetí lodi na dno či mělčinu. Za dopravní nehodu považujeme situaci, kdy došlo ke škodě na zdraví nebo majetku v souvislosti s provozem jednoho nebo více vozidel. Zde na kolejišti vidíme, že u nehody zasahují hasiči a policie. Ne u každé nehody ale policie musí být. Dojde-li ke zranění, jsou účastníci nehody, kterým to stav dovolí povinni ihned zahájit úkony první pomoci. Víte, jaké telefonní číslo musíte vytočit, abyste přivolali pomoc v případě takové nehody? Je to číslo 112. Pamatujte si ho, kdybyste ho někdy potřebovali!Abychom se i my sami nestali účastníky dopravní nehody, musíme se odmalička učit zásady chování v silničním provozu a především musíme být v okolí silnice i železnice vždy velice opatrní!