Dobříkovský viadukt

Dobříkovský viadukt Jeník a Mařenka Kameníkovi se pochlubili kamarádům, že byli v sobotu odpoledne s rodiči na procházce okolo Loučimi. Tatínek jim vyprávěl, jak jejich prapradědeček pracoval na Dobříkovském železničním viaduktu. Práci získal v listopadu 1886, kdy byla zahájena stavba důležité tratě, která má dnes číslo 185 a vede z Domažlic, přes Klatovy do Horažďovic. Tam se napojuje na trasu Plzeň – České Budějovice. Děti ani nedutaly, když procházely s rodiči polní cestou pod viaduktem a viděly, jak je vysoký a mohutný. Má deset oblouků a je trochu prohnutý do zatáčky. Ani si nedokázaly představit, jaká dřina to musela být, když tenkrát neměli lidé takovou techniku jako my. Část kamenů nosili dělníci na zádech nebo tahali na jednoduchých saních nahoru do kopce. I o takovou práci byl tenkrát zájem, protože všude v okolí byli lidé chudí a mít zajištěnou práci na dva roky byla opravdová výhra. Stejně jako celá trať byl i viadukt byl uveden do provozu v roce 1888 a byla to tenkrát veliká sláva!