Budova Setuzy

Budova Setuzy Na kraji kolejiště stojí podivná budova, která vypadá trochu jako zemědělská sila. Je to ale ústecká Setuza. Podnik, který v tomto městě existoval více než 150 let, je nyní v úpadku. Byl založen v roce 1848 pod názvem Schicht a po čase se stal významným evropským dodavatelem v tukovém průmyslu. Tím byl ještě nějakou dobu po svém znárodnění komunisty v roce 1946. Kvůli možnosti dodávat na západní trhy pod stejnou značkou ještě firma nějakou dobu používala původní název, v roce 1951 však byla přejmenována na Severočeské tukové závody (SETUZA).Na přelomu tisíciletí založila firma několik dceřiných společností, avšak vlastní výroba byla v podstatě utlumena.