Benzínka

Benzínka Přestože správný název je čerpací stanice, u nás se běžně užívá i název benzínka. To je místo, kam jezdí řidiči doplnit benzin nebo naftu do svých automobilů. Nejdůležitější součástí čerpací stanice jsou velké podzemní nádrže na benzin a naftu, kterým se obecně říká pohonné hmoty nebo paliva. Z nádrží jsou tyto hmoty vedeny až do čerpacích stojanů. Dříve byly oddělené pro různé druhy benzínů. Dnes jsou obvykle spojené až pro 4 druhy najednou a u každého takového stojanu je možné si vybrat takový druh paliva, který právě potřebujeme.U čerpací stanice jsou dnes často nabízeny i další služby. Obvykle je to prodejna s občerstvením a drobným zbožím, které řidiči potřebují. U některých stanic jsou také mycí linky pro automobily nebo i autoservis.Čerpací stanice ale nemusí být jen u silnic pro automobily. Existují také na letištích nebo v přístavech doplňování paliv pro letadla a lodě.