Autobusová zastávka

Autobusová zastávka To je označené místo, které slouží k nástupu a výstupu cestujících do prostředků hromadné dopravy, v tomto případě autobusu. Zastávky mohou být ve městě stejně jako na vesnici a někdy jsou i na málo obydlených místech, kde se stýkají místně významné trasy.Každá zastávka musí být označena viditelným symbolem dopravce a názvem zastávky. Obvykle bývá součástí také vyvýšené nástupiště a menší krytá stavba, ve které se mohou cestující schovat před deštěm a větrem. Na zastávce také musí být vyvěšen jízdní řád všech autobusových linek, které v tomto směru zastavují. Některé zastávky jsou „na znamení“. Tam potom autobusy nezastaví pokaždé, pokud chceme vystoupit nebo nastoupit, musíme dát řidiči dopředu jasný signál.Ve větších městech jsou někdy autobusové zastávky spojeny i se zastávkami trolejbusu nebo tramvají.