Pracovní listy

Pro 1. stupeň ZŠ

Téma: Podívejte se na náš svět z výšky! (Člověk a jeho svět)

Základní charakteristika:  Děti vedené jednoduchým vizuálně výrazným pracovním listem vyhledávají v expozici Království železnic příklady fungování dopravní infrastruktury, konkrétních dopravních situací, jejich řešení dospělými. Přemýšlejí o tom, jak se lidé v těchto situacích správně chovají. Sledují, jak je život navázán na existenci dopravy a co všechno v životě a na světě s dopravou souvisí. Vyhledávají také zajímavé dominanty v krajině a přemýšlejí nad rázem české krajiny a českých sídel.

Pracovní list - clovek a jeho svet.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovní list - clovek a jeho svet.pdf 429.4 KB

Pracovní list - Paměť a postřeh (sebepoznani).pdf (dokument Adobe PDF)Pracovní list - Paměť a postřeh (sebepoznani).pdf 411.1 KB

 

Téma: Dopravní výchova

Základní charakteristika: Děti si hravou formou ověří svoje znalosti z oblasti bezpečnosti v dopravě, pohybu okolo železnice, dopravního znašení a další. Pracovní listy jsou připraveny ve spolupráci s BESIPem a děleny podle věku dětí.

Pracovni list - dopravni vychova - 2 trida.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovni list - dopravni vychova - 2 trida.pdf 142.0 KB

Pracovni list - dopravni vychova - 3 trida.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovni list - dopravni vychova - 3 trida.pdf 126.8 KB

Pracovni list - dopravni vychova - 4 trida.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovni list - dopravni vychova - 4 trida.pdf 133.5 KB 

 

Téma: Recyklace odpadu

Základní charakteristika: Recyklace odpadu je čím dál důležitější součástí naší doby a děti by již od útlého věku měly být v tomto směru dostatečně vzdělávané. Děti si pomocí situací ztvárněných v kolejišti procvičí své znalosti a naučí se i něco nového. Pracovní list byl připraven ve spolupráci s odborníky na problematiku třídění a recyklace ze společnosti EKOKOM.

Pracovní list - recyklace pro 1.stupeň ZŠ.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovní list - recyklace pro 1.stupeň ZŠ.pdf 3.8 MB

Téma: Mlékárenský průmysl - jak se vyrábí Lipánek

Základní charakteristika: Pomocí jednoduchých úkolů a otázek vysvětlije dětem, jak a z čeho se vyrábí oblíbeny tvarohový krém a tajenkou navede děti na stránky plné her a kvízů. Připraveno ve spolupráci s Madetou. Tisk oboustranně na formát A3, nastavení duplexu "obracet po šířce".

Pracovní list - mlékarenský průmysl - Lipánek - 1. stupeň ZŠ.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovní list - mlékarenský průmysl - Lipánek - 1. stupeň ZŠ.pdf 2.2 MB  

Pro 2. stupeň a střední školy

Téma: Historie železniční dopravy v českých zemích

Základní charakteristika:  Na dvanácti panelech historické expozice najdou návštěvníci mimořádné množství informací o vývoji železniční dopravy v naší vlasti. Vyprávění o historii tohoto druhu dopravy je nejen zajímavým dějepisem, ale i poutavým komentářem na téma naší národní povahy i oslavou lidí odvážného a pokrokového ducha.

Pracovni list - o historii zeleznice.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovni list - o historii zeleznice.pdf 128.6 KB

Téma: Energetika

Základní charakteristika:  V modelu kolejiště Ústeckého kraje mohou žáci a studenti vidět povrchový hnědouhelný důl a na kopci větrnou elektrárnu. Na samostatných diorámatech na ně čekají modely tepelné elektrárny, vodní elektrárny, fotovoltaického a větrného parku. Na samostatném monitoru žáci uvidí zajímavosti, popisy a animace, které se vztahují v výrobě elektřiny.

pracovní list energetika.pdf (dokument Adobe PDF)pracovní list energetika.pdf 372.9 KB

Téma: Historie a současnost města

Základní charakteristika: V patnácti otázkách kombinuje pracovní list obecné vědomosti a schopnost studentů pracovat s informacemi ve vlastní expozici. Pracovní listy jsou k dispozici v expozici. V případě, že chcete se studenty tento program absolvovat, výslovně tuto skutečnost uveďte v rezervaci!

Téma: Dopravní výchova

Základní charakteristika: Děti si hravou formou ověří svoje znalosti z oblasti bezpečnosti v dopravě, pohybu okolo železnice, dopravního znašení a další. Pracovní listy jsou připraveny ve spolupráci s BESIPem a děleny podle věku dětí.

Pracovni list - dopravni vychova - 5 trida.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovni list - dopravni vychova - 5 trida.pdf 133.3 KB

Pracovni list - dopravni vychova - 6 trida.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovni list - dopravni vychova - 6 trida.pdf 118.0 KB

Pracovni list - dopravni vychova - 7 a 8 trida.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovni list - dopravni vychova - 7 a 8 trida.pdf 146.1 KB

Téma: Recyklace odpadu

Základní charakteristika: Recyklace odpadu je čím dál důležitější součástí naší doby a děti by již od útlého věku měly být v tomto směru dostatečně vzdělávané. Děti si pomocí situací ztvárněných v kolejišti procvičí své znalosti a naučí se i něco nového. Pracovní list byl připraven ve spolupráci s odborníky na problematiku třídění a recyklace ze společnosti EKOKOM.

Pracovní list - recyklace pro 2.stupeň ZŠ.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovní list - recyklace pro 2.stupeň ZŠ.pdf 4.2 MB

 

Pro mateřské školky

Téma: O světě a o mašinkách

Základní charakteristika: Několik jednoduchých otázek, spousta obrázků k vybarvování a hravá forma. Tak jsou zpracovány pracovní listy pro nejmenší děti. Upozorňujeme pedagogy, že děti by měly s sebou mít pastelky!

Pracovni list - C1 - MS a 1tr ZS.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovni list - C1 - MS a 1tr ZS.pdf 2.5 MB

Pracovni list - C2 - MS a 1tr ZS.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovni list - C2 - MS a 1tr ZS.pdf 1.6 MB

Pracovni list - C3 - MS a 1tr ZS.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovni list - C3 - MS a 1tr ZS.pdf 1.5 MB

Téma: Mlékárenský průmysl - jak se vyrábí Lipánek

Základní charakteristika: Pomocí jednoduchých úkolů a otázek vysvětlije dětem, jak a z čeho se vyrábí oblíbeny tvarohový krém a tajenkou navede děti na stránky plné her a kvízů. Připraveno ve spolupráci s Madetou. Tisk oboustranně na formát A3, nastavení duplexu "obracet po šířce".

Pracovní list - mlékarenský průmysl - Lipánek - MŠ.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovní list - mlékarenský průmysl - Lipánek - MŠ.pdf 2.1 MB 2.2 MB

Pro všechny

Téma: Bezpečnost v dopravě

Základní charakteristika: Pro žáky prvního a druhého stupně je připraven pracovní list na téma Dopravní výchova. Na jednotlivých kolejištích jsou vytvořeny dopravní situace, ke kterým se vztahují jednotlivé otázky z pracovního listu.

  Pracovní list - Dopravní výchova.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovní list - Dopravní výchova.pdf 376.0 KB

Téma: Třídění a zpracování odpodů

Základní charakteristika: Pro žáky základních škol je k dispozici pracovní list na téma Recyklace odpadů. Žáci se naučí rozeznávat jednotlivé typy odpadů a způsob nakládání s nimi.

Pracovní list - Třídění a zpracování odpadů (dokument Adobe PDF)Pracovní list - Třídění a zpracování odpadů 3.5 MB